India Directory Listing - Free Directory List - Paid Directory List - New Directory List - Article Directory List

Add Url - Seo Directory
Submit to Web Directories list

Web Directory - Submit your website for free to the internet's fastest growing directory! Explore the free online directory or add your URL today!

Click to begin It's 100% Absolutely Free! Web Directory Seo Directory Earn Money Your Ad Here

Add Url - Seo Directory - News and MediaArts and Humanities
Automotive
Business
College and University
Computers and Internet
Crime
Cultures and Groups
Disabilities
Education
Entertainment
Environment and Nature
Good News
Government
Health
History
Home and Garden
Humor
Law
Literature
News for Kids
Outdoors
Philanthropy
Politics
Real Estate and Property
Religion
Science
Sports
Technology
Traffic and Road Conditions
Transportation
Travel Updates
Weather
Weird News


Links
Website hot.net.vn: Tin Tức Ý Yên Nam Định
https://imgur.com/rR5hULC Xem: http://hot.net.vn + Việt Nam: - Tin Tức Rắn Cắn Ở Tây Ninh, Thị Trường Cá 7 Màu, Xe Cộ Nối Từ, Công Nghệ Lớp 6, Giải Trí Phong Lưu Đế Vương, Thể Thao 365 Vtc3, 5 Loại Sức Khỏe, Du Lịch Gia Lai, Trò Chơi Ơn Giời Cậu Đây Rồi + English: - 4 News Boston, 720 Markets, Vehicles D'Occasion, Technology Product, Entertainment Design, B Sportswear Coupon, V Healthy Coffee, Travel 42, Games Vivu
Submitted: 2020-10-24 11:29:50
Why is AI Considered a Misfit to Read Human Emotions?
AI-based emotion recognition is claimed to be biased and misreading human emotions. This technology uses artificial intelligence, machine learning, deep learning, and Emotional AI to detect and analyze human emotions.
Submitted: 2021-05-07 05:27:48
You See News | Latest Nepali News - Nepal No 1 News Portal
You See News is Nepal's no 1 Nepali News Portal and You See News Daily's official website. This delivers the Latest Nepali News and information on Breaking News of Nepal.
Submitted: 2018-11-01 10:42:00
অল্প টাকায় ছোট ব্যবসা
উদ্যোক্তা, ব্যবসার আইডিয়া, অনলাইন থেকে ইনকাম/আয়, ই-কমার্স , প্রযুক্তি, ব্লগিং, অল্প টাকায় ছোট ব্যবসা, স্কিল ডেভেলপমেন্ট , ফ্রিল্যান্সিং
Submitted: 2019-05-28 15:26:41
தாதுமணல்
தாது மணல்,ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் பாறைகள் வெயிலில் காய்ந்தும், மழையால் நனைந்தும் வருவதால், வெப்பத்தால் விரிவதும், குளிரில் சுருங்கிச் சிதைவதும் தொடர்ந்து நிகழ்கின்றது. இச்சிதைவில் பல்வேறு கனிமங்கள் உதிர்கின்றன.உதிர்ந்த இக்கனிமங்கள் மழை பெய்யும்போது, அடித்துச் செல்லப்பட்டு ஓடைகள் வழியே ஆறுகளை அடைகின்றன. அங்கு ஆற்றோரங்களில் தாது மணல்-லில் ஒரு பகுதி வண்டல்போல் படிகின்றன. தாது மணல்-லில் எஞ்சியுள்ள தாதுக்கள் ஆற்று நீரால் அடித்து வரப்பட்டு, கடலில் வந்து சேர்வதால் கடற்கரையை ஒட்டி ஏராளமான கனிமங்கள் பல கன அடியளவு படிகின்றது. கடலைத் தொடர்ந்து போய் வந்து மோதுவதால் கடலின் ஓரம் தாது மணல்-லில் படிந்துள்ள கனிமங்கள் (இலுமனைட், ரூட்டைல்) கடற்கரையோரம் ஏராளமாய்ப் படிகின்றன. இது ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுகள் தொடர்ந்து நிகழ்வதால் கடற்கரை தாது மணல்-லில் கனிமவளம் நிறைந்துக் காணப்படுகின்றது.
Submitted: 2018-04-17 11:30:54
தாதுமணல்-Thathumanal
தாது மணல்,ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் பாறைகள் வெயிலில் காய்ந்தும், மழையால் நனைந்தும் வருவதால், வெப்பத்தால் விரிவதும், குளிரில் சுருங்கிச் சிதைவதும் தொடர்ந்து நிகழ்கின்றது. இச்சிதைவில் பல்வேறு கனிமங்கள் உதிர்கின்றன.உதிர்ந்த இக்கனிமங்கள் மழை பெய்யும்போது, அடித்துச் செல்லப்பட்டு ஓடைகள் வழியே ஆறுகளை அடைகின்றன. அங்கு ஆற்றோரங்களில் தாது மணல்-லில் ஒரு பகுதி வண்டல்போல் படிகின்றன. தாது மணல்-லில் எஞ்சியுள்ள தாதுக்கள் ஆற்று நீரால் அடித்து வரப்பட்டு, கடலில் வந்து சேர்வதால் கடற்கரையை ஒட்டி ஏராளமான கனிமங்கள் பல கன அடியளவு படிகின்றது. கடலைத் தொடர்ந்து போய் வந்து மோதுவதால் கடலின் ஓரம் தாது மணல்-லில் படிந்துள்ள கனிமங்கள் (இலுமனைட், ரூட்டைல்) கடற்கரையோரம் ஏராளமாய்ப் படிகின்றன. இது ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுகள் தொடர்ந்து நிகழ்வதால் கடற்கரை தாது மணல்-லில் கனிமவளம் நிறைந்துக் காணப்படுகின்றது.
Submitted: 2018-04-17 11:28:54
  14 5 6

Top - Submit - Home - Submit to Directories